ТРУДНОТО ГО ПРАВИМ ЛЕСНО

НЕВЪЗМОЖНОТО....

МАЛКО НИ ЗАБАВЯ

Заявка за Оценка

Оценки от Кепитъл Консултантс

Ние Кепитъл Консултантс сме оценителска компания, специализирана в изготвяне на оценки, анализи и консултации в областта на недвижимите имоти и корпоративните финанси. Целта ни е да подпомагаме и съветваме своите клиенти за постигане на най-добрите резултати от сделките при покупко-продажба на активи предлагайки свързаните с това финансови и оценителски услуги

Сертифициран Независим оценител

Ние сме на пазара на оценителски услуги повече от петнадесет години.

За последните няколко години сме извършили оценка на активи за повече от 1,1 милиард лева.

Работата ни с клиенти като: Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл България, Литаско, KODAK, KPMG, Правителството на гр. Москва, Представителството на Региона Емиля Романа в България (повече от 50 италиански компании), С.О.К. КАМЧИЯ, и стотици институционални и корпоративни клиенти и др. ни дава първокласен опит и високо самочувствие от нивото на предлаганите от нас услуги .

 • Оценка на Недвижими Имоти

  Жилищни имоти, Нежилищни имоти, Индустриални имоти, Поземлени имоти, Имоти – архитектурни паметници.

 • Оценка на Земеделски Земи

  Земеделски земи, Трайни насаждения (овощни градини, лозя, градини засети с многогодишни растения и др.)

 • Оценка на Машини и Съоръжения

  Производствено оборудване, Превозни средства, Поточни и Транспортни линии, Електронни устройства, Специализирана апаратура, Обслужващи системи и инсталации.

 • Оценка на Търговски предприятия и Вземания

  Оценка на бизнеса, Оценка на Собственият капитал, Мажоритарни и миноритарни дялове, Бизнес планове, Оздравителни планове, Анализ на инвестиционни проекти. 

Коментари

 В съвместната ни работа фирмата прояви коректност, професионализъм и високо чувство за отговорност при изпълнение на договорните отношения. Договорените срокове бяха спазени, въпреки възложените допълнителни задачи и наложените изисквания.

С извършената експертиза КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД доказа, че разполага с екип от висококвалифицирани професионалисти оценители в областта на недвижимите имоти, машини и съоръжения и цели придприятия.

Считаме, че фирмата оправда гласуваното и доверие. В тази връзка препоръчваме КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД като подходящ партньор на бъдещи Възложители. 

Вилхелм Краус -  Зам. Генерален Директор на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 •  

 •