Заявка за Оценка

Оценка на Жилищни имоти

Оценката на жилищни имоти е една от най-търсените услуги на пазара на оценителски услуги. Наблюдаваният ръст на пазара на недвижимите имоти, увеличаването на интереса към ипотечните кредити, и честото използване на жилищен имот като обезпечение при кандидатстване за кредит обуславят необходимостта от точна и качествена оценка на жилищните недвижими имоти. Определянето на стойността на недвижимите имоти е необходимо при почти всички сделки на пазара на жилища.

Оценка на жилищни имоти се прави при:

  • Оформяне на наследство;
  • Оформяне на кредитни сделки при използване на жилищни недвижими имоти като обезпечение;
  • Извършване на сделки по покупко-продажба,
  • Оформяне на застраховка на жилищни имоти и оценка на крайните застрахователни суми;
  • Разрешаване на имуществени и съдебни спорове;
  • Определяне на щетите след пожар, наводнение и други природни бедствия

Оценка, необходима за целите на счетоводната и данъчна отчетност;

При нужда от изчисляване на пазарната стойност на жилищен имот, като първи етап трябва да се пристъпи към избор на оценител. В момента са разпространени следните схеми на изпълнение на тази задача:

  • Самостоятелна оценка на жилищни имоти
  • Търсене на оценител чрез агенция за недвижими имоти (брокер)
  • Избор на професионална консултантска компания

При самостоятелно изчисляване на стойността съществува опасност от завишаване или подценяване на реалната стойност на имота. При неадекватна оценка на недвижимият имот ще има ниско търсене на пазара, което няма да донесе очакваната финансова полза. Като се има предвид, че собственикът не разполага с възможността да оформи предвидената оценителска документация и липса на признат професионален сертификат, тази схема е възможна само в ограничени случаи.

При избора на брокер от агенция за недвижими имоти в качеството на оценител има риск от получаване на непрофесионална оценка, поради неговата ниска квалификация. В последно време служители на агенции за недвижими имоти често се оказват непрофесионално подготвени, и риска от предоставяне на некачествени оценителски услуги се увеличава драстично.

Най-оптималният избор е търсенето на професионална консултантска компания. Персонала на такива компании има голям опит и знания, позволяващи да извършат възложената оценка най-точно с оглед на спецификата и сложността характерна за конкретната оценка на недвижим имот. Подобни дружества изготвят цялата необходима документация с оглед на българското законодателство и документите, получени в резултат на оценката, имат правна сила. Организация на такова ниво е Кепитъл Консултантс ЕООД. Нашата оценителска компания предоставя услуги в широк спектър от и разполага с персонал от опитни сертифицирани служители с подходящо профилно образование.

Цени и срок за изпълнение при оценка на жилищни имоти

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Апартамент с прилежащо мазе / таван

250

3 работни дни

Апартамент с гараж и прилежащо мазе / таван

300

3 работни дни

Гараж / Паркомясто

100

3 работни дни

Еднофамилна Къща / Вила едноетажна с прилежащ терен

300

3 работни дни

Еднофамилна Къща / Вила двуетажна с прилежащ терен

350

3 работни дни

Еднофамилна Къща / Вила триетажна с прилежащ терен

400

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П до 500 м2  

500

3-5 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П до 700 м2

600

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П до 1000 м2

800

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П над 1000 м2

1000

3 работни дни