Заявка за Оценка

Оценка на инвестиционен портфейл "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

Оценка на Недвижими имоти собственост на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Булленд Инвестмънтс АДСИЦ

АКТИВИ: Недвижими имоти - Индустриални имоти, офиси, автокомплекси, терени, земеделски земи

БИЗНЕС СЕКТОР: Инвестиции в недвижими имоти

ЦЕЛ: Определяне на Пазарната Стойност

ВИД СДЕЛКА: Годишна оценка за целите на счетоводната отчетност за 2013, 2014 и 2015 година

ВИД СТОЙНОСТ: Пазарна стойност

ИЗПОЛЗУВАНИ ПОДХОДИ: Приходен, Разходен, Сравнителен 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Портфейлът се състои от 13 333 дка. земеделска земя и 17 инвестиционни имота - индустриални площи, офиси, автокомплекси и имоти за застрояване, находящи се в 6 града в България. Общият размер на неземеделския сегмент на портфейла е над 15 000 кв.м РЗП и над 100 000 кв.м земя за строителство.

ИЗПОЛЗУВАНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА: Стандарти за Бизнес оценяване издание на Агенцията за приватизация СБО 1-СБО 9, Международни стандарти за оценка – The International Valuation Standards - издание на The International Valuation Standards Council (IVSC), Единни стандарти за професионална оценителска практика - Uniform Standards of Professional Appraisal Practice издание на The Appraisal Foundation, Европейски стандарти за оценяване – European Valuation Standards издание на The European Group of Valuers Association (TEGOVA), Стандарти за Бизнес оценяване – Business Valuation Standards издание на Американското сдружение на оценителите – American Society of Appraisers, Федерални стандарти за оценка - Федеральные стандарты оценки, (ФСО 1-11) издание на Министерство на Икономическото Развитие и Търговията на Руската Федерация.