Заявка за Оценка

Оценка на Специална техника

„Специална техника“ се наричат специализираните машини, които се използват в различни отрасли на промишлеността, при строеж на сгради и съоръжения, както и извършването на специфични дейности в областта на транспорта и селското стопанство. Специалната техника се отличава с висока базова стойност, трайност и специфични експлоатационни характеристики.

В зависимост от предназначенито си, специалната техника се дели на следните условни групи:

Пътна - валяци, булдозери, ресайклери, фрези, машини за трамбоване, машини за полагане на асфалт, машини за рязане на асфалт, грейдери и друга техника, използвана при изграждане на пътища.

Строителна - самосвали, бетон миксери, бетон помпи, багери, товарачи, автокранове, автовишки, кулокранове, компресори и др.

Автомобилна - ломовози, автоцистерни, камиони за превоз на дървени трупи, и други полуремаркета за превоз на товари.

Повдигаща - телескопични товарачи, кари, хидроманипулатори, автовишки.

Комунална – сметосъбиращи и почистващи машини, пясъкоразпръскващи, поливомиячни цистерни и други машини, използвани в комунарните услуги.

Селскостопанска - трактори, комбайни, култиватори, косачки, сеялки,сламопреси и друга техника.

Железопътна - вагони, локомотиви, цистерни и др.

Оценката на специализирани машини е достатъчно труден и сложен процес, който по-добре да се повери на специалисти. Оценителите от нашата компания ежедневно са в процес на усъвършенстване на своите умения и знания. Наблюдението върху пазарите и промените в законодателството, съчетано с провеждане на маркетингови изследвания е гаранция за професионализъм и предоставяне на висококачествени услуги. По този начин, при оценка на специализирани машини изготвена от нашата компания е получавате възможно най-точното и обосновано мнение за стойността на оценявания обект.

В зависимост от това, каква е целта при определянето на стойността на специалната техника, се използва сравнителен, разходен и приходен подход. Най-оптимален и оправдан, се счита сравнителният подход за оценка. При този подход за определяне на стойността, се сравнява специалната техника с аналогична техника предлагана на пазара. След извършване на определени корекции, свързани с индивидуалните характеристики на техниката се извежда пазарна стойност, която може да се използува за база при вземане на решения при разпореждане с оценяваният актив.

Целта на оценката на транспортни средства със специално предназначение може да бъде извършване на сделка за покупко-продажба, изчисляването на стойността на обезпечението  при получаване на кредит, увеличаване на капитала на търговско дружество чрез апорт на машини, отдаване под наем, разпределение на собственост, наследяване, дарение, определяне на щетите, вследствие на действия на трети лица или природни бедствия, пожар, наводнения и др.

Списък на необходимите документи и информация

  1. 1. Копия от фактури, договори или други документи за закупуване на специалната техника
  2. 2. Регистрационен талон, Технически паспорт
  3. 3. Година на производство, Марка и модел на специалната техника
  4. 4. Технически характеристики и спецификации на специалната техника
  5. 5. Предназначение и използуване на специалната техника
  6. 6. Оборудване на превозното специалната техника, списък на допълнително инсталираните опции;
  7. 7. Пробег на автомобил или наработка моторесурса към датата на оценката;
  8. 8. Извършени ремонти и профилактика (сервизна книжка, договори)
  9. 9. Балансова стойност и извлечение от сметки (за собственици юридически лица)
  10. 10. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално