Заявка за Оценка

Консултантски Услуги

Предлагаме на Вашето внимание специализирани бизнес услуги предназначени за корпоративни клиенти. Ние извършваме неограничени по обем експертизи и разработки в сферата на корпоративните финанси, инвестиционното банкиране и финансовия анализ.

За всеки по-сложен проект създаваме екип от специалисти водещи в своята област (оценители, юристи, инженери, счетоводители, еколози и др.) Прилагаме методи и техники утвърдени в световната практика, адаптирани за употреба в нашата страна. 

 • Оценка на Активи

  Използваме методология от англосаксонската, западноевропейската и руската оценителска практика, подходяща за употреба при българските пазарни условия. Изготвените оценки са покриват препоръките и са съобразени с Международните Стандарти за Оценяване (МСО)

 • Финансов Анализ

  Прилагаме Финансовият анализ за оценка на "финансовото здраве" на компанията: нейната финансова стабилност, платежоспособност и ликвидност. Като втора стъпка развиваме бизнес модел за въздействие на факторите, които влияят върху доходността и финансовите рискове. 

 • Изготвяне на Бизнес планове

  Разработваме бизнеспланове с цел привличане на инвестиции и осигуряване на финансиране (кредитиране). Използваме специализиран софтуер №1 в света по продажби Business Plan Pro с българска адаптация. Разполагаме с над 500 типови бизнес плана включително на английски и руски езици. 

 • Оздравителни програми

  Понижена ефективност, нарушена ликвидност, спад в продажбите и увеличение на разходите са само част от проблемите пред повечето от българските фирми. От години успешно разработваме и прилагаме антикризисни програми с които обръщаме неблагоприятните тенденции.  

Приватизация

Предлагаме консултации и изработка на приватизационни процедури в т.ч: Приватизационна оценка, Правен анализ, Тръжна документация и тръжни условия, Проекти за Решения и Договори за приватизационна продажба и др. 

Заяви безплатна консултация
Концесии

Разработваме концесионни книжа в т.ч: Правен анализ, Финансово- икономически анализ, Екологичен анализ, Технически анализ и Социален анализ. Пълна документация по провеждане на концесионната процедура: Информационен меморандум, Указания и условия, Концесионни договори и докладни.  

Заяви безплатна консултация
Финансиране

Извършваме първоначален анализ и оценка относно покриването на критериите за финансиране. Изчерпателна консултация за възможностите за финансиране, начини, схеми, изисквания и процедури използувани от различните финансови институции и инвеститори 

Заяви безплатна консултация

Най-популярните услуги

ЦЕЛТА НИ Е ДА БЪДЕМ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ И БЪРЗИ В КОМУНИКАЦИЯТА. ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАМЕ ПОДРЕДЕНИ ПО ИНТЕРЕС И СТЕПЕН НА ПОПУЛЯРНОСТ.

 • Анализ на Финансовото Състояние
 • Оздравителни Програми и Преструктуриране
 • Осигуряване на Финансиране за Бизнеспроекти
 • Подготовка на документи за участие в приватизация
 • Изготвяне на годишни бюджети
 • Дю-дилиджънс
 • Вътрешно фирмен одит и ревизии