Заявка за Оценка

Оценителски Услуги

Методология

Използваме Методи и техники утвърдени в англосаксонската, западноевропейската и руската оценителска практика, подходящи и адаптирани за употреба при българските пазарни условия

Сертификати

Притежаваме Сертификати за Оценителска правоспособност издадени от КНОБ за оценка на: Недвижими Имоти, Земеделски Земи, Машини и Съоръжения, Търговски Предприятия и Вземания

Цени

Прилагаме ценообразуване, съобразено с високото качество на предлаганите от нас оценителски услуги. При работа с постоянни клиенти и големи обеми, предлагаме преферен-циални условия и цени

Референции

Предлагаме на Вашето внимание препоръки от наши клиенти, останали удовлетворени от качеството на извършените оценителски услуги и от създадените дългогодишни контакти 

Професионализъм на най-високо ниво

Форма и Съдържание

Специфичен Опит

Завършени Решения

Доклад на три езика

Управление и представителство в страната

Росен Иглев – Управител и едноличен собственик на Кепитъл Консултантс ЕООД от основаването през 1997 г.

Повече от 22 годишен опит в областите: счетоводство, корпоративни финанси, банково дело и консултантски бизнес. Сертифициран оценител от Камара на независимите оценители в България с правоспособност за Оценка на Недвижими имоти, Оценка на машини и съоръжения и Оценка на Търговски придприятия и Вземания.
Синдик на редица предприятия обявени в несъстоятелност. Специализации в областта на антикризисно управление, оздравяване и преструктуриране на компании.

Диляна Иглева – Управляващ партньор

Над 20 годишен опит в сферата на счетоводството, банковото дело застрахователния и консултантски бизнес. Сертифициран оценител от Камара на независимите оценители в България с правоспособност за Оценка на Недвижими имоти и Оценка на Земеделски земи и трайни насаждения.

Кепитъл Консултантс ЕООД разполага с техническата обезпеченост и покрива гр.София плюс областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Варна, Бургас, Добрич, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Габрово, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик. При еднодневно предизвестие съществува възможност за осъществяване на оценки на територията на цялата страна. Имаме сключени споразумения с 18 подизпълнители (партньори) сертифицирани оценители които покриват страната.