Заявка за Оценка

Сертификати за Оценителска правоспособност

Притежаваме Сертификати за Оценителска правоспособност издадени от КНОБ за оценка на: Недвижими Имоти, Земеделски Земи, Машини и Съоръжения, Търговски Предприятия и Вземания 

Кепитъл Консултантс ЕООД

  • Оценка на търговски предприятия и вземания, Оценка на недвижими имоти, Оценка на машини и съоръжения № 900300161 / 22.08.2012 год.

Росен Емилов Иглев

  • Оценка на машини и съоръжения № 300100665 / 30.12.2010 год.
  • Оценка на недвижими имоти № 100101891 / 30.12.2010 год.
  • Оценка на търговски предприятия и вземания № 500100619 / 30.12.2010 год.

Диляна Момчилова Иглева

  • Оценка на недвижими имоти № 100102226 / 11.02.2015 год.
  • Оценка на земеделски земи и трайни насаждения № 810100456 / 11.02.2015 год.  

Застраховка Професионална отговорност

  •  Кепитъл Консултантс ЕООД притежава валидна застраховка Професионална отговорност с лимит на отговорност 1 000 000 (един милион лв). До момента нямаме предявени претенции и настъпили застрахователни събития въпреки огромния брой оценки извършени оценки.