Заявка за Оценка

Оценка на Летателни апарати

Летателните апарати са превозни средства, които могат да летят, използвайки подемната сила на въздуха за преодоляване на гравитационнотопривличане към земната повърхност. Подемната сила може да бъде статична (при апарати, по-леки от въздуха, като балоните) или динамична (при апарати, по-тежки от въздуха, като самолетите и хеликоптерите).

На световния пазар днес са представени разлини видове летателни апарати. По функционално предназначение те се делят на няколко категории:

 • Спортни
 • Търговски (за пътнически и товарни превози, извършване на селскостопанска дейност и други)
 • Научно-изследователски (познати като експериментални)
 • Военни

Съществува и класификация на летателни апарати по принципа на действие. По този критерий се делят:

 • Аеростатични
 • Аеродинамични
 • Космически
 • Ракетни
 • Хибридни

Апарати, по-леки от въздуха

Аеростатите са летателни апарати, по-леки от въздуха, които използват плаваемостта, за да се придвижват във въздуха, по същия начин, по който корабите се придвижват по водата. Те трябва да имат средна плътност, по-ниска от тази на въздуха, и за тази цел конструкцията им включва резервоари с лек газ, като хелий,водород или нагрят въздух. С това общо понятие са наименувани всички летателни апарати по-леки от въздуха (балони, дирижабли), независимо от техните разновидности и различия. Аеростатите без собствено задвижване се наричат балони, а тези със собствено задвижване - дирижабли. При диражаблите конструкцията, съдържаща резервоара с лек газ може да бъде корава или деформируема. Балоните и дирижаблите се различават по формата, размерите, използваните газ или газови смеси и начина за управление и експлоатация. В наши дни аеростатите имат ограничено приложение, главно със спортни, демонстрационни или рекламни цели.

Апарати с неподвижно крило

Първите по-тежки от въздуха въздухоплавателни съдове, способни на контролиран свободен полет са безмоторните самолети. Безмоторен самолет с екипажи звършва първия си полет през 1853 година. Най-важните характеристики на крилото на апаратите с неподвижно крило са:

 • Брой на крилата
 • Подкрепа на крилото
 • Платфрома на крилото
 • Местоположение на хоризонталния стабилизатор
 • Двустенен ъгъл

Най-известният представител на въздухоплавателно средство с неподвижно крило е самолетът. Той е по-тежък от въздуха и осъществява полет в атмосферата с помощта на силова установка и неподвижно крило. Самолетът е способен да се придвижва с висока скорост, използвайки подемната сила на крилото за уравновесяване на теглото и теглителната сила от силовата установка за уравновесяване на челното съпротивление.

Апарати с подемни витла

Хеликоптерът е по-тежък от въздуха летателен апарат, който излита и каца вертикално, има възможността да увисва във въздуха и да се движи във всички направления, включително и да прави завои. Необходимите за полет подемна сила и тяга се създават от един или няколко носещи винта, задвижвани от един или няколко двигателя. Винтът на опащката служи за уравновесяване на реактивния момент на носещия винт и за управление.

В практиката най-често се възлага изготвянето на оценка на самолет, и оценка на хеликоптер (вертолет). Сравнително по-рядко се възлагат оценка на балон и оценка на дирижабъл и др. поради тяхното не особено широко разпространение и употреба

Ситуации, в които трябва да извърши оценка на летателен апарат:

 • Оформяне на сделки по продажба на летателни апарати. Оценка на въздухоплавателно средство, изготвена от независим оценител, е гарант за обективната стойност на обекта за конкретния купувач;
 • Заприходяване на стойността на летателният апарат в счетоводните регистри.
 • Определяне на размера на нанесените щети — в случай на злополука или повреда;
 • Предаване на летателният апарат като обезпечение (залог) при кандидатстване за кредит;
 • При извършване на лизингова сделка с въздухоплавателни средства
 • Сключване на застраховка и определяне на стойността на обекта за застрахователната компания.

Колко струва оценка на въздухоплавателно средство?

Стойността на оценка на летателан апарат във всеки случай е индивидуален. Тя се договаря с ръководителя на компанията, преди подписването на договора. Ние винаги сме на разположение на клиентите си и предлагаме оптимално съотношение на цена и качество на своите услуги.

Върху цената на оценителският доклад влияние оказва:

 • Тип на летателния апарат;
 • Обем на информацията предоставена от клиента;
 • Цел на оценката.

Цената на услугата варира в диапазона от 1000 до 6000 лева. По-подробна информация можете да получите от нашият управител — обадете ни се сега или направете заявка за оценка от сайта.

Списък на необходимите документи и информация

 1. 1. Копия от фактури, договори или други документи за закупуване на летателният апарат
 2. 2. Основни параметри на летателният апарат и неговото предназначение.
 3. 3. Технически паспорт, Година на производство, Марка и модел на летателният апарат
 4. 4. Пълното наименование на обекта, на бордови, заводски номер и сериен номер.
 5. 5. Наименование на предприятието, производител на летателния апарат.
 6. 6. Дата на издаване на летателния апарат.
 7. 7. Дата на въвеждане на летателния апарат в експлоатация.
 8. 8. Данни за собственика на съоръжението.
 9. 9. Балансова стойност и извлечение от сметки (за собственици юридически лица)
 10. 10. Дати на ремонти и модернизации.
 11. 11. Актове за техническото състояние.
 12. 12. Обозначен от производителя разчетен ресурс.
 13. 13. Остатъчен ресурс.
 14. 14. Данни за гаранционния срок, даден от производителя (извършилият ремонт).
 15. 15. Форма на експлоатация на обекта.
 16. 16. Данни за екипаж, експлоатационни разходи, капацитет, наеми, търговски договори, приходи и др. икономическа информация.
 17. 17. Особености при използване на летателния апарат.
 18. 18. Експлоатационно-технически характеристики (товароподемност, скорост, дължина на полета и др), оборудване и спецификации на летателният апарат.
 19. 19. Горивни характеристики (вид на използваното гориво и разход).
 20. 20. Описание на условията за съхранение и обслужване на въздухоплавателното средство.
 21. 21. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално

Списъкът на документите може да бъде разширена от оценителя при подробно запознаване с обекта. Обърнете се към специалистите на нашата компания и да получите повече информация за спецификата на оценка.