Заявка за Оценка

Цени и срок за изпълнение на оценителски и консултантски услуги

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева /без ДДС/

Срок

 

 

 

Оценка на Жилищни Имоти

 

 

Апартамент с прилежащо мазе/таван до 150 кв.м

     250

3 работни дни

Апартамент над 150 кв.м/мезонет

     300

3 работни дни

Гараж / Паркомясто

     100

3 работни дни

Еднофамилна Къща/ Вила едноетажна с прилежащ терен 

     300

3 работни дни

Еднофамилна Къща/ Вила двуетажна с прилежащ терен

     350

3 работни дни

Еднофамилна Къща/ Вила триетажна с прилежащ терен

     400

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П до 500 м2

     500

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П до 700 м2

     600

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П до 1000 м2

     800

3 работни дни

Жилищна сграда с над два апартамента с Р.З.П над 1000 м2

   1000

3 работни дни

Други Жилищни имоти непосочени в списъка

от 800

5 работни дни

 

 

 

Оценка на Нежилищни Имоти 

Цена в лв

Срок

Търговски обекти (магазини, заведения) с Р.З.П до 150 м2

     350

3 работни дни

Търговски обекти (магазини, заведения) с Р.З.П над 150 м2

от 500

3 работни дни

Офис (обособен обект в сграда) с Р.З.П до 150 м2

     350

3 работни дни

Бензиностанции, газостанции, бази за горива

от 800

3-5 работни дни

Хотели, ваканционни селища, почивни бази

от 800

3-5 работни дни

Складове с прилежащ терен

от 600

3-5 работни дни

Други нежилищни сгради с прилежащ терен

от 600

3-5 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П до 500 м2

     600

3-5 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П до 700 м2

     700

3 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П до 1000 м2

     800

3-5 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П над 1000 м2

   1000

3-5 работни дни

Други Нежилищни имоти непосочени в списъка

от 800

5 работни дни

 

 

 

Оценка на Индустриални Имоти

Цена в лв

Срок

Производствена сграда с прилежащ терен

от 600

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П до 500 м2

     600

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П до 700 м2

     700

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П до 1000 м2

     800

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П над 1000 м2

от 1000

3-5 работни дни

Други Индустриални имоти непосочени в списъка

от 800

5 работни дни

 

 

 

Оценка на Поземлени Имоти

Цена в лв

Срок

Незастроен Поземлен имот до 500 м2

     300

3-5 работни дни

Незастроен Поземлен имот до 1000 м2

     400

3-5 работни дни

Незастроен Поземлен имот над 1000 м2

от 500

3-5 работни дни

Незастроен Поземлен имот над 2000 м2

от 600

3-5 работни дни

Поземлен имот за развитие на инвестиционен проект

от 600

3-5 работни дни

Други Поземлени имоти непосочени в списъка

от 600

5 работни дни

 

 

 

Оценка на Земеделски земи и Трайни насаждения

Цена в лв

Срок

Земеделска земя и трайни насаждения единичен имот

     250

3-5 работни дни

Земеделска земя и трайни насаждения до 20 имота

по договаряне

3-5 работни дни

Земеделска земя и трайни насаждения над 20 имота (за бр.)

по договаряне

3-5 работни дни

Други Земеделски имоти непосочени в списъка

от 500

5 работни дни

 

 

 

Оценка на Машини и Съоръжения

Цена в лв

Срок

Лек автомобил със стойност до 50 000 лв.

          200

3-5 работни дни

Товарен автомобил със стойност до 50 000 лв.

          250

3-5 работни дни

Селскостопанска машина със стойност до 50 000 лв.  

          250

3-5 работни дни

Прикачен инвентар със стойност до 50 000 лв.

          200

3-5 работни дни

Производствена машина със стойност до 50 000 лв.

     от 500

3 работни дни

Производствени машини над 20 бр.

     по договаряне

5 работни дни

Водни транспортни средства

    от 1500

7 работни дни

Въздушни транспортни средства

    от 1500

7 работни дни

Специална техника 

    от   500

5 работни дни

Комплексно оборудване

    от 1500

7 работни дни

Други машини и съоръжения непосочени в списъка

    от   500

5 работни дни

 

 

 

Оценка на Търговски предприятия и Вземания

Цена в лв

Срок

Търговско предприятие (съвкупност от активи и пасиви)

    от 2500

5-10 работни дни

Бизнес план за развитие на бизнеса

    от 3000

5-10 работни дни

Бизнес план за преструктуриране и оздравяване на бизнеса

    от 3500

7-30 работни дни

Бизнес план за нов инвестиционен проект

    от 3500

7-30 работни дни

Бизнес план (прогнозни Баланси, ОПР,Парични потоци)

    от 1500

5 работни дни

Анализ на финансовото състояние на фирмата

    от 1500

5-10 работни дни

Други Разчети свързани с Корпоративни финанси

    от 2000

5-10 работни дни

 

 

 

Други консултантски услуги

Цена в лв

Срок

Индикативна (предварителна) оценка

          100

1 работен ден

Изчисляване на наем

    от  350

3 работни дни

Актуализация на оценка -50-70% от първоначалния хонорар

    от  150

2-5 работни дни

Посещение и оглед на обект без изготвяне на оценка

          100

1 работен ден

Допълнително копие на оценка

            50

1 работен ден

Часова ставка (писмени, устни консултации)

          120

за час

Експресна услуга (цена х 2, срок / 2 от тарифата)

цена х2

срок / 2